چند سایت پخش فیلم

اگر می خواهید سایتی را معرفی کنید .


اگر از ما حمایت کنید

سایت های خارجی نیز گذاشته می شود و

برنامه های پخش فیلم و دانلود نیز به این صفحه اضافه می شود .

 برای گفت و گو با ما و مطلع شدن از ادرس جدید ما

ربات تلگرام ما استفاده کنید .

این ربات برنامه ریزی نشده است . پس وقتی پیام دادید منتظر جواب ان باشدید .(ممکن است طول بکشد)

t.me/fambd_bot